Choď na obsah Choď na menu
 NÁŠ  Repertoár

Vlastné skladby:

   1. Ingrid Galbáčová        Cestou 
   2. Ľuboš Bohumel          Cesta k Bohu                       
   3. Ingrid Galbáčová        Večná modlitba           
   4. Ingrid Galbáčová        Aleluja              
   5. Ingrid  Galbáčová       S tebou
   6. Ľuboš Bohumel,         Každý deň
   7. Ingrid Galbáčová        Túžba                              
   8. Anton Slovák               Sancta Maria                

Klasická  hudba:

   9. Antico canto mariano slavo -  Viene alla sera
  10. Bizet., G.: Agnus Dei
  11. Boyce, W.: Aleluja (kanon)
  12. Bruckner, A.: In monte Oliveti
  13. Bruckner, A.: Locus iste
  14. Gruber,  F.: Tichá noc
  15. Kerenyi, G.: Dona nobis pacem (kanon)
  16. Kickestat,  P.:  Soli Deo Gloria
  17. Kodály, Z.:  Esti dal
  18. Labuda , J.: Missa in Fa  GLORIA
  19. Labuda,  J.: Missa in Fa  - KYRIE
  20. Lightfoot, M.L.: Dona nobis pacem
  21. Liszt, F.: Ave Maria
  22. Mozart,  W.A.: Ave verum Corpus
  23. Mozart, W.A.: Laudate Dominum
  24. Praetorius, M.: Audite, silete!
  25. Schuman,  R. /text slov./ Prosíme Ťa Pane
  26. Sisaks , U.: Sanctus
  27. Smetana, B.: Západ slunce
  28. Sorg, G.: Ave Maria
  29. Tovačovský/Ruppeldt: Staroslovanský Otče náš
  30. Vivaldi, A.: Gloria G-Dur
  31. Winechtslied (neznámy autor)

Spevy z Taizé

  32. Adoramus
  33. Benedicimus te
  34. Bless the Lord
  35. Blízko je Pán
  36. Confitemini Domino
  37. Da Pacem Domine  /4-hlas. kánon/
  38. De noche
  39. Do tmy našich dní
  40. Gloria in excelsis Deo
  41. Gloria Patri et Filio
  42. Christus resurrexit
  43. In manus tuas, Pater
  44. Laudate Dominum
  45. Magnificat (kanon)
  46. Moja múdrosť
  47. Nada te turbe  /Netráp sa márne/
  48. Nebojte sa
  49. Prosíme Ťa Bože
  50. Spievaj Pánovi
  51. Tvoja láskavosť
  52. V Bohu je moja spása
  53. Veni Sancte  Spiritus

Moderné piesne

  54. Ave Maria /tal./ /neznámy autor/: 
  55. Do Tvojich svätých dlaní
  56. Engesztelo ének /Bárdos L /
  57. Glória  /Fr.vianočná  koleda/
  58. Golgota (neznámy autor)
  59. I Will Be With You / James E. Moore, Jr./
  60. Ježiš môj Pán
  61. Márnotratný syn
  62. Nech ten chrám /neznámy autor/
  63. Prosba /neznámy autor/
  64. Vianočná hviezda
  65. Vianočný hymnus
  66. White Christmas /Berlin/
  67. Zo Zeme k Tebe  /J. Silye: /

Spirituály:

  69. Amazig grace  /Newton J.:
  70. Babylons  Fallin
  71. By an´By
  72. Deep River
  73. Didnt my Lord
  74. Evry Time i feel the Spirit
  75. Go Down, Moses
  76. Nobody  Knows de Trouble I See
  77. Oh,  Freedom
  78. Sometimes I Feel Like A Motherless Child

Gregoriánske spevy:

  79. /Missa de Angelis/  Kyrie
  80. Ave verum corpus
  81. Ubi caritas est vera